Din röst Ditt kroppsspråk Ditt budskap En helhet

 

Inspirations-
föreläsningar

Det här är föreläsningarna för er som vill få ny inspiration i muntlig kommunikation.
Vi fokuserar på rösten och allt vad vi förmedlar, eller inte förmedlar med den, tillsammans med 
vårt kroppsspråk, alla signaler vi medvetet eller omedvetet sänder ut.

Roliga, igenkännande och faktaspäckade tillfällen som ger dig kunskap och övningar att börja använda samma dag.

Röstbolaget har konceptet men tar naturligtvis med önskemål på innehåll efter behov.

 

 

 

Utbildning

Röstbolagets utbildningar ser olika ut utifrån varje uppdragsgivares önskemål. Vi skräddarsyr innehållet efter deltagarnas proffession, antal och utifrån de mål du som arbetsgivare sätter. Allt för ett optimalt utbildningstillfälle.

Direktanpassade utbildningar ger dig, din profession, din arbetsplats och dina kollegor möjlighet att höja nivån på den kommunikativa kompetensen. Helt enkelt unika möjligheter att lyckas i muntlig kommunikation! Mer info under utbildning.

Röstcoaching

Din röst är unik som ett fingeravtryck och har oanade möjligheter.

Genom Röstbolagets röstcoaching får du möjligheten att fokusera på din röst och ditt uttryck. Vi arbetar utifrån dina förutsättningar, din personlighet och strävar inte efter några röstideal.

Med övningar som lyfter fram dina styrkor, slipar och bygger vi vidare där du befinner dig. Du sätter dina egna mål tillsammans med din röstcoach.

Vi ger dig verktygen, du har alla möjligheter!