FÖRETAGETS ANSIKTE UTÅT

Kundservice & kommunikation är företagets ansikte utåt

Skapa förtroende och tillit

I kundservice, kontaktcenter och liknande etableras bilden av ert företag. Kunden vill känna sig sedd och förstådd. Den här utbildningen ger Dig/Er verktyg att möta alla kunder professionellt och positivt genom en tydlig, stadig, trevlig och varierad röst. Även våra kroppsspråk har inverkan i ett telefonsamtal, Du får de bästa tipsen.

Det är genom närvaro och lugn, betoningar och varierat röstläge tillsammans med klok retorik genom våra ordval som vi på bästa sätt kan bemöta nöjda och mindre nöjda kunder. Helt enkelt skapa förtroende och tillit.

Ur innehållet:

  • Våra röster och vårt kroppsspråk påverkar all muntlig kommunikation
  • Varför låter vi som vi gör? Socialt, arv och vanor.
  • Röstteknik för variation, dynamik, röstläge, tempo, paus m.m.
  • Hantera stress genom andningsteknik och närvaro
  • Skapa medvetenhet om icke-verbala signaler
  • Rösthälsa och röstergonomi