INSPIRATION

“Din rösts betydelse”

Röstens alla möjligheter

En introduktion och inspiration om röstens alla möjligheter och betydelse. Vi kommunicerar som aldrig förr och den talade kommunikationen är viktigare än någonsin, både live och framför kameran. Röstbolaget erbjuder en inspirationsföreläsning om rösten där deltagarna får en inblick i röstens viktiga funktion och hur vi alla kan stärka den i kommunikativa situationer.

Deltagarna får en inblick i hur vi kan arbeta med röstteknik för att klara av röstkrävande miljöer. Det handlar inte om att “förställa” rösten, det finns inga ideal. Det handlar om att förstärka den personliga rösten och bli medveten om hur rösten fungerar och hur man på bästa sätt kan använda sig av den.

Ur innehållet:

  • Röstteknik, några verktyg för tydlighet och variation
  • Andningsteknik, röstens motor
  • Varför låter vi som vi gör? Socialt, arv och vanor
  • Att hantera stress, vad händer med rösten?
  • Rösthälsa, hur du ska tänka om du är beroende av en fungerande röst i ditt yrke
  • Övningar att ta med direkt till nästa arbetsdag