RETORIK OCH PRESENTATIONSTEKNIK

med fokus på rösten och kroppsspråket

Röst och kroppsspråk

Det här är utbildningen för dig som vill utveckla och fördjupa dig i hur rösten och kroppsspråket kan göra dina presentationer ännu bättre, tydligare och mer pedagogiska och givande för lyssnarna.

Ur innehållet:

  • En start, en mitt och ett avslut som speglas av röst och kroppsspråk
  • De prosodiska elementens kraft, paus, röstläge, betoning och tempo
  • Medvetenhet om icke-verbala signaler
  • VAK-inslag (visuellt, auditivt och kinestetiskt)
  • Närvaro och stresstålighet genom andningsteknik