På Röstbolaget arbetar vi i det stora och i det lilla

Vi utvecklar kroppsspråket och vi ser potentialen i varje röst vi arbetar med. Du bestämmer hur långt du vill gå. Vi arbetar med stora grupper, ute på myndigheter, med små företag, fackförbund och med individuell coaching. Det gemensamma är att alla har rösten och kroppsspråket som ett viktigt arbetsredskap – du har möjligheterna. Tillsammans hittar vi ett upplägg som passar dig, ditt företag eller din avdelning bäst. 

Röstbolagets utbildningar och arbetsmetoder grundar sig på modern forskning om rösten och kroppsspråket. Våra övningar och upplägg är anpassade utifrån deltagarnas profession och uppdragsgivarens behov och önskemål.

Röstbolaget har samarbetat med och haft uppdrag för bl.a. SMI, Stockholms musikpedagogiska institut, Sveriges lärare, Unionen, Svensk handel, SEB, SPP, Svenska kraftnät, Stockholms universitet, Regeringskansliet, Newton kompetensutveckling AB, Svenska kyrkan.

Röstbolagets grundare Ulrika Zettersten

Ulrika är utbildad sångpedagog, logonom och retoriker på SMI, Stockholms musikpedagogiska institut samt på Stockholms universitet. Ulrika har över 25 års erfarenhet av att utbilda och coacha grupper och individuellt i organisationer, företag eller privatpersoner vid sidan av sitt frilans som sångare/musiker.

2012 grundade hon företaget Röstbolaget tillsammans med Niclas Steeve. Från och med 2023 driver hon företaget själv och tar in de samarbetspartners som kan behövas efter uppdragets karaktär.

Våra samarbetspartners

Anna Wedin

Författare: MUMlare är vi allihopa

Anna Wedin är arbetsrättsjurist med mer än 23 års erfarenhet av rådgivning och förhandlingar. Anna föreläser regelbundet och har skrivit boken MUMlare är vi allihopa med undertiteln Vikten av att våga ta de svåra samtalen. Boken förenar det arbetsrättsliga perspektivet med det beteendevetenskapliga för att skapa bredare förståelse för dynamiken kring misskötsamma individer.

Foto: Michi

Monica Erestam

My Strong Mind

Monica Erestam Starck har en Master of Science (MSc) i positiv psykologi och coachnings-psykologi och har en lång erfarenhet som pedagog inom den svenska gymnasieskolan. Hon har återkommande lett skolutvecklingsprojekt inom kollegialt lärande och elevhälsa. Monica driver företaget My Strong Mind med en vision om att praktiskt omsätta forskningen från positiv psykologi för att stärka välmående hos både ungdomar och vuxna.


Foto: Jonas Olsson

Niclas Steeve

Logonom/röstcoach, sångpedagog och retoriker 

Niclas är logonom/röstcoach, sångpedagog och retoriker. Utbildad inom kommunikation och ledarskap vid Stockholms universitet. Startade Röstbolaget tillsammans med Ulrika 2012. Numera även trädgårdsmästare, och driver idag företaget Villa Sundahl Trädgård, parallellt med fortsatt arbete inom röst, sång, ledarskap och kommunikation.

Foto: L. Rajalin