Röstbolagets utbildningar

Alla Röstbolagets utbildningar varvar praktiska övningar med fakta och forskning. Efter deltagarnas profession och antal tar Ni tillsammans med Röstbolaget fram det upplägg och det innehåll som önskas.

Röstbolaget arbetar med och utgår från personlighet, inte med några “ideal”. Målet är att ge verktyg för ditt allra bästa jag i kommunikativa situationer. 

De flesta utbildningarna görs under halv- eller heldagar för grupper och Röstbolaget erbjuder också individuell coachning där behoven individanpassas utefter de olika uppläggen nedan.

Röstbolaget kommer med fördel ut till era lokaler. 

RETORIK OCH PRESENTATIONSTEKNIK 

med fokus på rösten och kroppsspråket

Det här är utbildningen för dig som vill utveckla och fördjupa dig i hur rösten och kroppsspråket kan göra dina presentationer ännu bättre, tydligare och mer pedagogiska och givande för lyssnarna.

BUBBELKURS


Massage för dina stämband med ett glasrör/fonationsrör

Prova metoden som logopeder, logonomer, röstläkare och sångpedagoger använder. Att bubbla i det specialdesignade glasröret ger massage och tätar stämbandsslutningen vilket ger möjlighet till en klarare, tydligare och mer bärande röst.


ATT NÅ UT FRAMFÖR EN KAMERA

- din röst, ditt kroppsspråk, din retorik

De senaste åren har vi utmanats med att stå framför en kameralins eller datorn för digitala utbildningar och föreläsningar än någonsin förr. Den här utbildningen ger dig praktiska övningar och tips blandat med forskning, samtal och feedback.

FÖRETAGETS
ANSIKTE UTÅT

Kundservice & kommunikation är företagets ansikte utåt

I kundservice, kontaktcenter och liknande etableras bilden av ert företag. Den här utbildningen ger Dig/Er verktyg att möta alla kunder professionellt och positivt genom en tydlig, stadig, trevlig och varierad röst.

CHEFSRÖSTEN


- Tydlig kommunikation med både röst och kroppsspråk

Som chef måste du ibland ta svåra samtal, du ska inspirera och engagera inför förändringar, utbilda och informera. Med din röst och ditt kroppsspråk kan du variera dig så att ditt budskap blir tydligt. Röstbolaget erbjuder en fortbildning för helheten.

60 MIN INSPIRATION


“Din rösts möjligheter och betydelse”

Röstbolaget erbjuder en inspirationsföreläsning om rösten där deltagarna får en inblick i röstens viktiga funktion och hur vi alla kan stärka den i kommunikativa situationer.