VI ERBJUDER

Röstbolagets utbildningar och föreläsningar, för grupper och individuellt

Vi kommunicerar som aldrig förr, och den talade kommunikationen har aldrig varit viktigare för att sticka ut i mediebruset.

Rösten är ofta det första intrycket kunden får som kontaktar ditt företag. Ansiktet utåt, och det som många gånger representerar företaget.  

INSPIRATION 6O MIN

Introduktion och inspiration om röstens möjligheter

Vi kommunicerar som aldrig förr, och den talade kommunikationen har aldrig varit viktigare för att sticka ut i mediebruset. Rösten är ofta det första intrycket kunden får som kontaktar ditt företag. Ansiktet utåt, och det som många gånger representerar företaget.

Röstbolaget erbjuder en inspirationsföreläsning om rösten där deltagarna får en första inblick i röstens viktiga funktion i kommunikativa situationer.

Föreläsningen varvar teori och forskning med praktiska övningar. Vi anpassar innehållet till deltagarnas profession och antal deltagare. 

Ur innehållet:

 • Röstteknik, verktyg för tydlighet och variation
 • Använd rösten så du hörs – talar vi tydligt behöver vi inte tala lika starkt
 • Andningsteknik, vår viktiga motor för rösten
 • Varför låter du och jag som vi gör?
 • Att hantera nervositet – vad händer med rösten?
 • Rösthälsa – hur du ska tänka om du är beroende av en fungerande röst i ditt yrke
 • Inspiration eller förändring – hur kan du arbeta vidare?
 • Övningar att ta med sig direkt till nästa arbetsdag

Under föreläsningen får deltagarna en inblick i hur man kan arbeta med röstteknik för att bli tydlig i sin kommunikation, nå ut med sin röst, och hur man kan arbeta för att rösten ska må bra och fungera i röstkrävande miljöer. Det handlar inte om att ”göra om” eller ”förställa” rösten. Det handlar om att förstärka personligheten i din röst, bli medveten om hur rösten fungerar, och om hur man på bästa sätt kan använda sig av den. 

Tid: 60 minuter.

Pris: Från 15500 kr ex. moms beroende på antal deltagare. 

Kontakta oss på Röstbolaget för specifik prisuppgift för ditt företag eller avdelning. 

Vi kommer ut till er arbetsplats. Ni står för lokal anpassad för ändamålet.

LEDARSKAP

Ledarskapsutbildning i 3-steg
Rösten, kroppsspråket och budskapet

Vad är det som gör någon till en ovanligt bra chef och ledare? 

Svaret måste bli att det finns en helhet över ledarskapet. I röstens variation och förmåga att skapa intresse, uppmärksamhet och fokus. I kroppsspråket, att det speglar rösten och det du vill förmedla, att det välkomnar, lugnar eller förstärker en allvarlig situation. Och så ditt budskap, det viktigaste av allt, förstärkt av både röst och kropp. 

Här jobbar vi med personlighet, inte ideal. 

Dina styrkor slipas, och vi arbetar med att stärka det du tycker du klarar mindre bra. Vårt mål är att ge dig verktygen för att bli ditt allra bästa jag i kommunikativa situationer.

Utbildningen är för dig som vill:

 • Hitta din autenticitet då du talar inför folk, leder grupper och/eller utbildar
 • Få konkreta verktyg för bästa möjliga muntliga kommunikation
 • Få tillämpa verktygen under kursen
 • “Pinpointa” dina styrkor och svagheter
 • Få konstruktiv feedback
 • Lära dig skillnad mellan bra och mindre bra kroppsspråk
 • Studera och bli inspirerad av bra presentatörer och förstå vilka verktyg som gör dem slagkraftiga
 • Stärka din auktoritet och få bättre genomslag
 • Förbereda presentationer som filmas och få personlig återkoppling från kursledare
 • Inte bara förstå utan också tillämpa verktygen
 • Bli mer tydlig, intressant och inspirerande
 • Hitta din personliga pondus 
 • Identifiera och hantera härskartekniker

Innan utbildningen gör du en självskattning på dina styrkor och svagheter via Röstbolagets enkät och förbereder en presentation att ha som träningsmaterial under kursdagarna.

Du filmas under utbildningen så att du kan se din utveckling och efter avslutad utbildning träffar du en av dina kursledare för en timmes individuell uppföljning.

Tillfälle nr 1

Röstteknik- lär känna din röst, ditt instrument genom övningar som utmanar, förändrar och förstärker.

Reflektion och praktiska övningar utifrån din självskattning och vad du vill utveckla. Ex. tydlighet, variation, pondus, lätthet, hantera nervositet och stress.

Kroppsspråk- signaler vi sänder, medvetet och omedvetet. 

Reflektion och praktiska övningar utifrån din självskattning och vad du vill utveckla. Här arbetar vi med att bli medvetna om våra styrkor och/eller ovanor i vårt kroppsspråk. 

Tillfälle nr 2

Scenspråk – din chans att beröra, fånga och inspirera.

Vi arbetar utifrån helheten. Din röst, ditt kroppsspråk och ditt budskap ska tillsammans förstärka och uttrycka exakt det du vill att det ska uttrycka. 

Utifrån ditt förberedda träningsmaterial utvecklar vi din förmåga att använda ord, röst och kroppsspråk på ett sätt som lämnar avtryck och gör intryck. 

Kursen hjälper dig uppmärksamma slentrianmässiga mönster, ge dig nya verktyg och en chans att bli ditt bästa jag i kommunikativa situationer. 

Din/dina förberedda presentationer filmas och ges direkt feedback.

Tillfälle nr 3

Kort repetition av tillfälle 1.

Fortsatt arbete utifrån ditt förberedda träningsmaterial. 

Vi arbetar med att kliva ur våra komfortzoner och våga ta plats och framförallt, behålla ditt fokus.

Fallgropar som påverkar oss, stress, härskartekniker och vad vi tror andra förväntar sig.

Personlig röstanalys.

För tillräcklig tid åt feedback och allas individuella utveckling är deltagarantalet begränsat. 


Tid
: 09.00-12.00 eller 13.00-16.00

Fm eller em anpassas efter behov.

Kurspris: 12500 kr ex. moms per deltagare

Max antal 12 st och då arbetar Röstbolagets kursledare i två grupper

Gå 5 betala för 4. Gäller vid gemensam fakturaadress. 

Vi Kommer ut till Er arbetsplats. Ni står för lokal anpassad för ändamålet.

“Vi har verktygen och vi kan hantverket, välkomna!”  

BUBBELKURS

Massage för dina stämband, enkelt och lätt med ett glasrör/fonationsrör

Prova metoden alla talar om. Röstbolaget ger dig en kurs i “bubbelteknik”

Att bubbla i det specialdesignade glasröret ger massage och tätare stämbandslutning vilker ger möjligheter till en klarare, tydligare och mer bärande röst.

Forskning och klinisk erfarenhet visar att användandet av fonationsrör, ett glasrör, stärker dina stämband och hjälper din röst att återhämta sig genom massage inför nästa dag full av muntlig kommunikation och möten.

Detta direkta och enkla verktyg är lätt att ha med på din arbetsplats för möjlighet att under korta pauser enkelt kunna använda det under dagen.

Eller varför inte ha glasröret hemma för att ge din röst bästa starten på dagen eller avsluta kvällen med lite massage för stämbanden framför favoritserien på tv.

Att bubbla i det specialdesignade glasröret ger massage och tätare stämbandslutning vilker ger möjligheter till en klarare, tydligare och mer bärande röst.

Tillsammans kommer vi “bubbla” i våra personliga fonationsrör och gå igenom alla moment noga tills alla känner sig säkra i användandet.

I kursen ingår allt du behöver. Ett glasrör, ett skydd samt en lathund att ta med hem i utförandet av bubblandet.


Tid
: 90 minuter (max antal deltagare: 25 st)

Pris:15.000 kr ex. moms 

För dig som vill gå individuellt: 

Tid: 60 min 

Pris: 1500 kr ex.moms 

Kontakta oss på Röstbolaget för specifik prisuppgift för ditt företag eller avdelning. 

Vi Kommer ut till Er arbetsplats. Ni står för lokal anpassad för ändamålet. 

TVÅ-STEG

Röstbolagets två-stegs utbildning i presentations- och berättarteknik

”Hur du säger någonting lämnar många gånger ett större avtryck hos den som lyssnar, än vad du säger..”

När du vill höja kompetensens hos dig själv, öka dina anställdas möjligheter att nå ut med budskapet, helt enkelt prata så att folk lyssnar och förstår och gillar det du säger, då ska du boka Röstbolagets 2-stegs utbildning.   

Visst är det häftigt hur vi kan påverka omgivningen genom våra  röster? 

Hur vi säger någonting blir lika viktigt som vad vi talar om. 

Genom rösten och vårt kroppsspråk kan vi uppfattas som trovärdiga och utstråla trygghet i ledarrollen. När vi håller en presentation vill vi inge förtroende och uppfattas kunniga, samtidigt som vi vill framstå som naturliga och tydliga. Det är inte alltid lätt.

Hur vi uppfattas sitter ofta i rösten och i vårt kroppsspråk. Rösten och kroppsspråket behöver tala samma språk.

Med Röstbolagets 2-stegs utbildning får du möjligheten att förstärka din kompetens inom området kommunikation och presentationsteknik, där rösten och kroppsspråket övertygar. 

Vi arbetar med praktiska övningar som syftar till att öka din kommunikativa kompetens.

Idag lyfter man ofta storytelling som någonting nytt och en revolutionerande metod för att lyckas med en presentation. Vi kan kalla det vad vi vill, men faktum är att genom alla tider har berättandet varit ett sätt att förmedla kunskap, väcka intresse och inge förtroende.

Genom hur du berättar något, blir du intressant att lyssna till, och din presentation kommer skapa förtroende redan från start.

I den här tvåstegs utbildningen får du både de praktiska verktygen och den teoretiska bakgrunden.

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap i ämnet kommunikation, med fokus på, presentation- och berättarteknik, rösten och kroppsspråket. 

Det här är för dig som vill få:

 • Grundläggande röstteknik
 • Kroppsspråket ska förstärka det du säger, inte tala emot dig
 • Rösten och kroppsspråket i samspel – det du utstrålar och hur du uppfattas
 • Att fånga och väcka publikens uppmärksamhet
 • Hur ska du få din röst att nå ut i hela lokalen
 • Att röra sig på scenen är en kost, här får du får grunderna
 • Att hantera nervositet
 • Praktiskt arbete utifrån deltagarnas profession
 • Inspiration eller förändring – hur kan du arbeta vidare
 • Övningar att ta med sig direkt till nästa arbetsdag


Tid
: 3 timmar vid två tillfällen. 

Vi anpassar övningarna efter deltagarnas profession och antalet deltagare vid utbildningstillfället

Pris: 2400 kr ex. moms per deltagare

Kontakta oss på Röstbolaget för specifik prisuppgift för ditt företag eller avdelning. 

Vi kommer ut till din arbetsplats. Ni står för lokal anpassad för ändamålet.

FÖRETAGETS ANSIKTE

Kundservice & kommunikation är företagets ansikte utåt

I kundservice, kontaktcenter och liknande etableras bilden av ert företag. Kunden vill känna sig sedd och förstådd. Den här utbildningen ger dig verktyg att bemöta alla kunder professionellt och positivt genom en tydlig, stadig och varierad röst.

Den här texten kommer fram vid nästa klick.

I kundservice, kontaktcenter och liknande etableras bilden av ert företag. Kunden vill känna sig sedd och förstådd. Den här utbildningen ger dig verktyg att bemöta alla kunder professionellt och positivt genom en tydlig, stadig och varierad röst.

Även ditt kroppsspråk har  inverkan i ett telefonsamtal, vi har övningarna. Det är genom betoningar, varierat röstläge och ordval som vi på bästa sätt kan bemöta nöjda och mindre nöjda kunder, skapa förtroende och tillit.

Utbildningen varvar praktiska övningar med forskning.

Ur innehållet:

Våra röster påverkar i all kommunikation

- Vi pratar som vi alltid gjort, socialt och vanor  

Röstteknik som lyfter din kommunikation

 • Variation, dynamik
 • Röstläge
 • Tempo, paus
 • Energi

Kroppsspråkets inverkan på rösten även i ett telefonsamtal

Stärkt självkänsla i kommunikativa situationer

 • Att hantera nervositet
 • Andning
 • Närvaro

Första intrycket, att skapa förtroende

 • Medvetenhet om hur du använder rösten
 • Kontakt, anpassa efter situation
 • Kroppsspråk, avvägning
 • Närvaro i tanke, kropp och blick

Rösthälsa och röstergonomi konkreta tips.

I kursen ingår arbets- och övningsmaterial för fortsatt eget arbete.


Pris
: 2500 kr ex moms per deltagare

Tid: 120 min

Vi kommer ut till din arbetsplats. Ni står för lokal anpassad för ändamålet.