Röstcoaching

Målet är att ge dig stärkt självkänsla i kommunikativa situationer. Du får konkreta övningar och verktyg som du direkt kan använda dig av. I Röstbolagets individuella röstcoaching ingår ett personligt träningsprogram, utformat utifrån din röst och som ger dig relevanta utmaningar.

Röstbolaget arbetar med helheten i ditt uttryck. Din röst, ditt kroppsspråk och ditt budskap. Alla delar behöver arbeta tillsammans för att du ska bli trovärdig i ditt uttryck.

Vi ger dig verktygen, du har alla möjligheter!

Välkommen att kontakta oss för mer information om individuell röstcoaching.